Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.03.2020 15:53:01
Дата здійснення дії: 17.03.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА»
Код за ЄДРПОУ:  00413239
Текст повідомлення: 

У зв’язку із допущенням технічної помилки при розміщенні  повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРЕМОГА» (далі - Товариство) від 17.03.2020 (вхідний номер 114792), яке розміщено Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР від 17.03.2020 о 15:01 годині. У вказаному повідомленні було невірно зазначено дату здійснення дії. Недостовірна інформація виявлена самостійно 17.03.2020.  

Ураховуючи викладене, внесено наступні зміни до повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.03.2020:

Дата здійснення дії: 28.04.2020 року.

Виправлена інформація розміщена одночасно з цим спростуванням шляхом оприлюднення відповідного повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.