Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.04.2020 16:15:01
Дата здійснення дії: 23.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА»
Код за ЄДРПОУ:  00413239
Текст повідомлення: 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я  П Р О С У Т Т Є В І  П О Д І Ї

щодо неможливості проведення та перенесення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ПЕРЕМОГА" скликаних на 28.04.2020 року

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "ПЕРЕМОГА" щодо проведення річних загальних зборів, що скликаються на 28.04.2020 р. повідомляє наступне:

Відповідно до обмежувальних заходів, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 р. "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами та доповненнями), забороняється (зокрема) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування (...).

Таким чином, відповідно до зазначеної постанови, проведення річних загальних зборів що скликаються на 28.04.2020 р., заборонено і відкладається на невизначений термін.

Відповідно до п.10 Розділу XVII. "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" закону України "Про акціонерні товариства" (із змінами внесеними Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX): тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

У разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України, є неможливим проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Законом "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, визначені тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначаємо, що річні загальні збори за результатами 2019 р. будуть проведені в загальному порядку у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину.

Оприлюднене 17.03.2020р. в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (https://stockmarket.gov.ua), на власному веб-сайті ( http:// www.00413239.smida.gov.ua) повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕРЕМОГА» 28.04.2020р., та надіслані акціонерам персональні повідомлення, вважати недійсними.

Про скликання річних загальних зборів акціонери будуть повідомлені додатково, в порядку визначеному чинним законодавством.

 

Наглядова рада

Приватного акціонерного товариства "ПЕРЕМОГА"