Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.11.2010
Дата публікації 18.11.2010 19:01:00
Найменування емітента* Приватнеакціонерне товариство "Перемога"
Юридична адреса* 67832, Одеська обл., Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул.Кооперативна, 19
Керівник* Мерлян Олександр Дмитрович - В.о. Голови правління. Тел: 0485133497
E-mail* peremoga@te.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На підставі заяви про звільнення за власним бажанням Плешивцева Владислава Юрійович, Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства „Перемога” (протокол засідання Наглядової Ради №17/11-10 від 17 листопада 2010 року) прийняла рішення про відкликання з посади Голову Правління – Плешивцева Владислава Юрійовича та призначення з 17.11.2010р. на посаду виконуючого обов’язки Голови Правління – Мерляна Олександра Дмитровича з подальшим затвердженням його кандидатури на засіданні найближчих чергових Загальних зборів акціонерів.
Звільнено: Голову Правління Плешивцева Владислава Юрійович (паспорт КК 407813, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл., 24 січня 2000р.). На даній посаді перебував 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі - 23,3342320209 %.
Призначено: Виконуючого обов’язки Голови Правління Мерляна Олександра Дмитровича (паспорт КЕ 170701, Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області, 30 травня 1996р.). Термін обрання – до затвердження кандидатури на засіданні найближчих чергових Загальних зборів акціонерів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: з 09.03.1993р. – прийнятий газо- електро- зварювальником тракторної бригади №1 Учгоспу ім. Трофімова, з 14.02.1997р. прийнятий на посаду бригадира рільничої бригади Учгоспу ім. Трофімова, з 19.12.2001р. прийнятий на посаду Генерального директора ТОВ «ім. Кірова», з 31.03.2005 – прийнятий на посаду головного агронома ВАТ «Перемога», з 17.11.2010р. виконуючий обов’язки Голови правління ПрАТ «Перемога». Часткою в статутному капіталі не володіє.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Голови правління Мерлян Олександр Дмитрович