Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.03.2013
Дата публікації 26.03.2013 09:00:02
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Перемога"
Юридична адреса* 67832, Одеська обл., Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул.Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 0485133497
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правлiння Яковенко Олексiй Iванович (паспорт: серiя КЕ номер 341404 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 08.08.1996) звiльнена 25.03.2013 у зв'язку з заявою Яковенко Олексiя Iвановича про припинення повноважень.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 63,784%
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13
Посадова особа Голова правлiння Курiлов Олександр Яковлевич (паспорт: серiя КЕ номер 060405 виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 17.01.1996) призначена 25.03.2013 на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - голова правлiння
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13
Посадова особа Член правлiння Рябенко Галина Григорiївна (паспорт: серiя КЕ номер 042667 виданий Любашiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 27.02.1996) звiльнена 25.03.2013 у зв'язку з заявою Рябенко Галини Григорiївнi про припинення повноважень.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 рокiв
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13
Посадова особа Член правлiння Яковенко Олексiй Миколайович (паспорт: серiя КЕ номер 490284 виданий Звенiгородським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 01 .03.2011) призначена 25.03.2013 на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi -iнженер-механiк ПрАТ "ПЕРЕМОГА"
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13
Посадова особа Член правлiння Мерлян Олександр Дмитрович (паспорт: серiя КЕ номер 170701 виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 30.05.1996) звiльнена 25.03.2013 у зв'язку з заявою Мерлян Олександра Дмитровича про припинення повноважень.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13
Посадова особа Член правлiння Хiмiч Володимир Iгнатович (паспорт: серiя КЕ номер 059436 виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 30.11.1995) призначена 25.03.2013 на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - головний агроном ПрАТ "ПЕРЕМОГА"
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 25.03.2013 р. за №25/03-13

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Яковенко Олексій Іванович