Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.04.2013
Дата публікації 26.04.2013 21:40:33
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Перемога"
Юридична адреса* 67832, Одеська обл., Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул.Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 0485133497
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова наглядової ради Котляров Iгор Адольфович (паспорт: серiя РО номер 159907 виданий 2MDA 20.11.2008) звiльнена згiдно рiшення загальних зборiв ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 26.04.2013.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 р.
Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 26.04.2013 р.
Посадова особа Член наглядової ради Пушечнiкова Наталiя Григорiївна (паспорт: серiя КЕ номер 067370 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 21.02.1996) звiльнена згiдно рiшення загальних зборiв ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 26.04.2013.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 р.
Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 26.04.2013 р.
Посадова особа Член наглядової ради Яковенко Юрiй Олексiйович (паспорт: серiя КМ номер 136435 виданий Київським РВУМВС України в Одеськiй обл. 24.02.2003) звiльнена згiдно рiшення загальних зборiв ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 26.04.2013 р.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.46900%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 р.
Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 26.04.2013 р.
Посадова особа Голова наглядової ради Яковенко Олексiй Iванович (паспорт: серiя КЕ номер 341404 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 08.08.1996) призначена згiдно рiшення загальних зборiв ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 26.04.2013.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 65.03500%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - три роки
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - Голова правлiння ПрАТ "ПЕРЕМОГА"
Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 26.04.2013 р.
Посадова особа Член наглядової ради Яковенко Тетяна Миколаївна (паспорт: серія КЕ номер 341402 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 08.08.1996) призначена згідно рішення загальних зборів ПрАТ "ПЕРЕМОГА" від 26.04.2013.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 29.67100%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - три роки
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - член наглядової ради ПрАТ "ВІКТОРІЯ"
Рішення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" від 26.04.2013 р.
Посадова особа Член наглядової ради Ігнатенко Віра Володимирівна (паспорт: серія КЕ номер 060484 виданий Овідіопольським РВ УМВД України в Одеській області 19.01.1996) призначена згідно рішення загальних зборів ПрАТ "ПЕРЕМОГА" від 26.04.2013 р.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.48000%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - три роки
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - агроном ПрАТ "Перемога"
Рішення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" від 26.04.2013 р.
Посадова особа Голова ревізійної комісії Котлярова Тетяна Леонідівна (паспорт: серія КЕ номер 417143 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 25.09.1996) звільнена згідно рішення загальних зборів ПрАТ "ПЕРЕМОГА" від 26.04.2013.
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді - 8 р.
Рішення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" від 26.04.2013 р.
Посадова особа Голова ревізійної комісії Яковенко Валентина Олексіївна (паспорт: серія КМ номер 187055 виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області 17.02.2005) призначена згідно рішення загальних зборів ПрАТ "ПЕРЕМОГА" від 26.04.2013.
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - три роки
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - приватний підприємець
Рішення прийнято загальними зборами ПрАТ "ПЕРЕМОГА" від 26.04.2013 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Яковенко Олексій Іванович