Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.06.2013
Дата публікації 04.06.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Перемога"
Юридична адреса* 67832, Одеська обл., Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул.Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексій Іванович - Голова правління. Тел: 0485133497
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Головний бухгалтер Рябенко Галина Григорiївна (паспорт: серiя КЕ номер 042667 виданий Любашiвським РВ УМВС України в Одеськiй областi 27.02.1996) звiльнена 04.06.2013 у зв'язку з заявою Рябенко Галини Григорiївнi про звільнення.
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 8 рокiв
Рiшення прийнято Головою правління ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 04.06.2013 р. за №24-к
Посадова особа Головний бухгалтер Карпук Людмила Миколаївна (паспорт: серія КК номер 476420 виданий Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області 26.05.2000) призначена 04.06.2013 на підставі наказу Голови правління.
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Cтрок, на який призначено особу - не визначено
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - заступник головного бухгалтера Овідіопольського управління водного господарства
Рiшення прийнято Головою правління ПрАТ "ПЕРЕМОГА" вiд 04.06.2013 р. за №24-к

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Яковенко Олексій Іванович