Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 24.03.2017
Дата публікації 24.03.2017 18:03:57
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕМОГА"
Юридична адреса* 67832, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19
Керівник* Яковенко Олексiй Iванович - Голова правлiння. Тел: (04851) 3-34-97
E-mail* peremoga@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Перемога» протокол № 16/03 від 16 березня 2017 р. Приватне акціонерне товариство «Перемога» (код ЄДРПОУ: 00413239; місцезнаходження: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19), повідомляє про спростування повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Перемога», що було опубліковано на сайті http://stockmarket.gov.ua 14.03.2017 року об 13:28:29, у зв’язку із публікацією неповної інформації (не вказано назву власного сайту Товариства, де розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в день проведення загальних зборів). ПрАТ «Перемога» повідомляє що виправлена інформація буде розміщена одночасно з цим спростуванням.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Яковенко Олексiй Iванович